[Solved] ၸွင်ႇပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉႁပ်ႉႁဵတ်းဝႂ် ႑႐ ပီ

 
 ယိင်းယိင်း
Guest
Unsolved

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ 

ၼွင်ႉၶႃႈယူႇမိူင်းၽၢင်ဢေႃႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးဝတ်းဝႂ်သင်။ ၶႂ်ႈႁူႉဝႃႈၸင်ႇပိူၼ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်းဝႂ်သိပ်းပီပၼ်ယူႇၶႃႈႁႃ?

Quote
Topic starter Posted : February 16, 2020 9:51 am

Leave a reply

ၸိုဝ်ႈၵူၼ်းထၢမ်

ဢီႊမဵဝ်ႊ ၵူၼ်းတင်ႈႁူဝ်ၶေႃႈ

Title *

Maximum allowed file size is 10MB

ၵူၼ်းတူၺ်း 0 Revisions ၵဵပ်းသိမ်း
Share: